System informacji prawnej zapewniający dostęp do bazy aktów prawnych: Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie, Prawo resortowe, Prawo miejscowe, Projekty, Dzienniki urzędowe UE, Prawo korporacyjne, Orzecznictwo, Wzory, Interpretacje, Informatory, Polska Bibliografia Prawnicza PAN, obejmująca wszystkie pozycje od 1970 r. Zawiera również moduły komentarzowe z zakresu: prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spółek handlowych, prawa rynku kapitałowego, prawa nieruchomości, prawa Unii Europejskiej, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa podatkowego, zamówień publicznych, prawa karnego, postępowania karnego, prawa upadłościowego, prawa gospodarczego, prawa medycznego, prawa samorządowego, prawa własności intelektualnej.

W skład systemu wchodzą również takie moduły specjalistyczne, jak: Systemy Prawa (System Prawa Prywatnego, System Prawa Handlowego, System Prawa Administracyjnego, System Prawa Karnego, System Prawa Medycznego i System Prawa Unii Europejskiej) oraz Komentarze On-line BeckOK – aktualizowane kwartalnie komentarze do wiodących kodeksów. W wymienionej wersji dostępny jest także Translator obejmujący akty anglojęzyczne, niemieckojęzyczne, francuskojęzyczne, rosyjskojęzyczne, a także wzory pism i umów, w tym wzory angielskie, francuskie, niemieckie i rosyjskie. System obejmuje następujące czasopisma w wersji online: Monitor Prawniczy, Monitor Prawa Pracy, Monitor Podatkowy, Studia Prawa Prywatnego, Nieruchomości, Prawo Zamówień Publicznych, ADR – Arbitraż i Mediacja, Prawo Mediów Elektronicznych, Iustitia, Edukacja Prawnicza, Monitor Prawa Handlowego. LEGALIS zapewnia dostęp do Modułu „Praktyczne wyjaśnienia” z zakresu kadr i płac, finansów i księgowości, BHP, zamówień publicznych. Dodatkowo zawiera moduł Rzeczpospolita „Prawo co dnia” (dodatek prawny) oraz moduł Prawo podatkowe prof. Modzelewskiego – dostęp do zasobów serii „Prawo Podatkowe” Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o. o. 

LEGALIS jest dostępny dla nielimitowanej liczby użytkowników równoległych w sieci Uniwersytetu Opolskiego, a także dla 15 stanowisk równoległych z logowaniem za pomocą systemu autentykacji HAN poprzez login i hasło do konta bibliotecznego.