Zawiera artykuły z następujących polskich czasopism naukowych:

  • Acta Biochimica Polonica
  • Acta Clinica
  • Acta Physica Polonica A
  • Kosmos