ul. Katowicka 68, p. 039

45-060 Opole

tel. 77 44 23 513

e-mail: bnoz@uni.opole.pl

mgr Barbara Nogajska, starszy bibliotekarz
Tel.: +48 77 44 23 513

E-mail: barbara.nogajska@uni.opole.pl

mgr Natalia Ptak-Zaremba, starszy bibliotekarz

Tel.: +48 77 44 23 513

E-mail:  natalia.ptakzaremba@uni.opole.pl

 

Biblioteka Wydziału Nauk o Zdrowiu powstała 15 lipca 2020 r. wraz z utworzeniem Collegium Medicum na Uniwersytecie Opolskim. Jest to specjalistyczna biblioteka naukowa, która dysponuje ponad 18 000 woluminów książek i blisko 8000 egzemplarzy czasopism oraz zbiorami specjalnymi. Biblioteka specjalizuje się w gromadzeniu i udostępnianiu  literatury naukowej związanej m. in. z takimi dziedzinami jak: dietetyka, kosmetologia, biochemia, biofizyka, fizjoterapia, genetyka, etyka lekarska, a także psychologia i socjologia medycyny.

Czytelnicy mają także zapewniony dostęp do baz Wirtualnej Biblioteki Nauki, m. in.: Elsevier, Springer, Wiley, Nature, EBSCO, SCOPUS, Web of Science. Zainteresowani użytkownicy mogą również korzystać z zasobów: Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej, e-Publikacji Nauki Polskiej, Polskiej Bibliografii Lekarskiej, bazy Tez-meSH,  Danych i Analiz oraz Polskiej Bibliografii Naukowej, a także z polskich publikacji naukowych i podręczników na platformie IBUK Libra. Tytuły z kolekcji Biblioteki Wydziału Nauk o Zdrowiu są już dostępne na platformie wspólnie z pozostałymi tytułami Uniwersytetu Opolskiego.

W Bibliotece znajduje się 45 miejsc dla czytelników, 13 stanowisk komputerowych, w tym 11 z dostępem do Internetu. Czytelnia zapewnia wolny dostęp do półek, a ze zgromadzonych tam zbiorów mogą korzystać wszyscy zainteresowani.