Najbardziej autorytatywna baza naukowa na świecie z zakresu biznesu. Obejmuje wiodącą kolekcję publikacji w formie bibliograficznej i pełnotekstowej. Zawiera indeksy i abstrakty dla najważniejszych czasopism naukowych z zakresu biznesu od 1886 roku. Oprócz cytowanej bibliografii dostępnej w ponad 1.300 czasopismach wraz z możliwością jej przeszukiwania baza Business Source Complete zawiera szczegółowe profile 40.000 autorów najczęściej cytowanych w bazie. Badania rankingowe czasopism pokazują, że Business Source Complete jest zdecydowanie najlepszą bazą czasopism pełnotekstowych we wszystkich dziedzinach biznesu, w tym marketingu, zarządzania, systemów informacyjnych w zarządzaniu (MIS), zarządzania operacyjnego (POM), księgowości, finansów i ekonomii. Oprócz czasopism baza zawiera pełne teksty raportów finansowych, książek, monografii, najważniejszych informatorów, materiałów konferencyjnych, studiów przypadków, raportów inwestycyjnych, przemysłowych, raportów badania rynków, raportów n/t różnych krajów, profili firm, analiz typu SWOT i innych.

Tezaurus z zakresu biznesu to specjalistyczny zbiór terminologii wykorzystywany do rozszerzenia indeksowania w ramach baz danych Business Source. Terminy te posiadają szczegółowe powiązania, które umożliwiają badaczom szybkie wyszukiwanie odpowiednich haseł i uzyskanie wszystkich rezultatów zawierających dany termin. Budowa tezaurusa opiera się na wiodących bazach bibliograficznych. Obecnie tezaurus zawiera ponad 17.000 terminów.

Zasięg chronologiczny: 1886-

 

Zasady korzystania z licencji