The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) – otwarta baza danych zawierająca angielskie streszczenia artykułów i recenzji, które pojawiają się głównie w językach narodowych w czasopismach naukowych poświęconych naukom społecznym i humanistycznym w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, na Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie.

Zawartość tej bazy stanowi część zasobów Biblioteki Nauki: https://bibliotekanauki.pl/