Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego. Prezentuje dorobek naukowy językoznawstwa slawistycznego w okresie od 1992 r. do dnia dzisiejszego.
Zakres tematyczny: językoznawstwo slawistyczne, językoznawstwo konfrontatywnejęzykoznawstwo kontrastywne słowiańsko-niesłowiańskie, językoznawstwo teoretyczneogólne.