Baza abstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań) obejmująca materiały konferencyjne z zakresu nauk ścisłych. Zapewnia dostęp do opublikowanej literatury z najbardziej znaczących konferencji, sympozjów, seminariów, kolokwiów, warsztatów i kongresów na całym świecie. Zasób ten pozwala śledzić pojawiające się nowe kierunki badań, wykraczając poza to, co jest opisane w czasopismach.

Po wejściu na stronę Web of Science należy w rozwijanym menu „Edition” wyczyścić pole „All” i zaznaczyć wybraną bazę, w tym przypadku: Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S).

Baza wykorzystywana jest do wyszukiwania:
• bibliografii prac naukowych osób lub zespołów badawczych,
cytowań prac naukowych w publikacjach zawartych w bazie.

Zasięg chronologiczny: roczniki od 1990 r.

Zasady korzystania z licencji

Przedstawienie platformy Web of Science (wideo po polsku)
Filmy instruktażowe
Web of Science – Pomoc
Instrukcja użytkownika
Materiały instruktażowe