Baza abstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań) obejmująca materiały konferencyjne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Zapewnia dostęp do opublikowanej literatury z najbardziej znaczących konferencji, sympozjów, seminariów, kolokwiów, warsztatów i kongresów na całym świecie. Zasób ten pozwala śledzić pojawiające się nowe kierunki badań, wykraczając poza to, co jest opisane w czasopismach.

Baza wykorzystywana jest do wyszukiwania:

       • bibliografii prac naukowych osób lub zespołów badawczych,

       • cytowań prac naukowych w publikacjach zawartych w bazie.

Zasięg chronologiczny: roczniki od 1990 r.

Zasady korzystania z licencji

Materiały instruktażowe