Baza czasopism elektronicznych wydawanych przez Emerald Publishing i udostępnianych z serwera wydawcy. Zapewnia dostęp do tytułów z 13 kolekcji tematycznych z zakresu rachunkowości, finansów, ekonomii, biznesu i zarządzania, HR, zarządzania wiedzą, marketingu, logistyki, gospodarki przestrzennej, zarządzania w sektorze publicznym, socjologii, turystyki, edukacji, inżynierii, zdrowia i opieki społecznej, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Jak utworzyć własny profil użytkownika

Podręcznik użytkownika – wyszukiwanie w bazie