System informacji prawnej Lex Akademia firmy Wolters Kluwer Polska –  wersja Optimum online dla nielimitowanej liczby użytkowników po IP sieci Uniwersytetu Opolskiego, zapewniająca również logowanie za pomocą systemu autentykacji HAN.

Obejmuje:
– bazę aktów prawnych, w tym: Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, dzienniki resortowe, dzienniki wojewódzkie, akty korporacyjne – szkolnictwo wyższe, projekty ustaw, Dzienniki UE, orzecznictwo sądów polskich i UE, orzecznictwo administracji, pisma urzędowe;
– Pomniki prawa;
– Glosy;
– omówienie orzeczeń (prawo europejskie);
– Linie orzecznicze – analiza orzecznictwa, baza autorskich opracowań;
– Informator Prawno-Gospodarczy (wszystkie wpisy do KRS);
– Komentarze do Prawa Publicznego, Cywilnego, Pracy i Karnego;
– Monografie do Prawa Publicznego, Pracy, Cywilnego, Karnego;
– Czasopisma Premium online – ponad 40 tytułów stanowiących bazę artykułów, komentarzy, recenzji, felietonów oraz innych prawniczych materiałów prasowych opublikowanych w prawniczych periodykach wydawanych przez Wolters Kluwer;
– trzy Systemy prawa (Prawa karnego Procesowego, Prawa Procesowego Cywilnego oraz Prawa Pracy);
– Polską Bibliografię Prawniczą PAN;
– Moduł Ochrona Zdrowia;
– Moduł Budownictwo;
– Moduł Zamówienia Publiczne;
– Navigator Postępowanie Administracyjne;
– Aktówka – narzędzie do gromadzenia i porządkowania dokumentów, tworzenia notatek, wydruku wybranych dokumentów, wysyłania dokumentów na wybrany adres e-mail.