Platforma Dane-i-analizy.pl zapewnia przejrzystą prezentację danych statystycznych, administracyjnych, naukowych oraz kontakt z ekspertami z sektora nauki, finansów i consultingu. Zamieszczone dane to liczne tabele liczbowe, wykresy liniowe i/lub słupkowe wraz z mapami z podziałem na województwa i powiaty.

Darmowe raporty serwisu Dane i Analizy.