Informujemy, że dodatkowe zajęcia z zakresu przysposobienia bibliotecznego odbędą się w następujących terminach:

Studenci niestacjonarni

27.01.2024 (sobota)

9.00 – 10.30     – studia licencjackie

10.45 – 12.15  – studia magisterskie

Studenci stacjonarni

 29.01.2024 (poniedziałek)
9.00 – 10.30     – studia licencjackie

30.01.2024 (wtorek)
9.00 – 10.30     – studia magisterskie

Miejsce zajęć:

Biblioteka UO
ul. Strzelców Bytomskich 2
s. 130.