Repozytorium open-access zawierające pełne teksty artykułów naukowych z zakresu nauk biomedycznych i przyrodniczych. Do 2012 r. znane jako UK PubMed Central. Tworzone jest przez 27 instytucji pod egidą European Molecular Biology Laboratory – European Bioonformatics Institute (EMBL-EBI).

Pozwala przeszukać ponad 40 milionów streszczeń i artykułów pełnotekstowych, w tym artykuły naukowe, preprinty, mikropublikacje, książki, recenzje i protokoły. Europe PMC integruje treści z różnych źródeł, takich jak PubMed, PubMed Central (PMC), Agricola i 24 serwery preprintów dla nauk przyrodniczych. W porównaniu z innymi wyszukiwarkami Europe PMC przeszukuje zarówno streszczenia, jak i pełne teksty artykułów, co pozwala znaleźć większą liczbę trafnych wyników.

Europe PMC jest partnerem PubMed Central (PMC).