Pobierz formularz

Stare druki wydane w okresie XV-XVIII w., rękopisy średniowieczne (do XV w.), nowożytne (XVI-XVIII w.) i współczesne (XIX-XX w.) oraz archiwalia udostępniane są do celów naukowych i badawczych wyłącznie na miejscu w Czytelni. Czytelnicy korzystający z tego rodzaju zbiorów powinni złożyć zamówienie na odpowiednim formularzu oraz pozostawić u dyżurnego bibliotekarza, na czas korzystania, legitymację studencką lub inny dokument z fotografią potwierdzający tożsamość czytelnika.
Student, który będzie korzystał z tego typu zbiorów, powinien na formularzu zamówienia uzyskać krótkie uzasadnienie z podpisem pracownika naukowego kierującego jego pracą badawczą.

Jednorazowo można zamówić do Czytelni:
• 1 tytuł starego druku-książki; zamówienie nie może przekroczyć 5 woluminów z dzieł wydanych w tomach
• 1 tytuł starego druku-czasopisma, 1 rocznik
• 1 rękopis, stanowiący wyodrębnioną jednostkę inwentarzową w zbiorach rękopiśmiennych
• dokument lub zbiór dokumentów możliwy do wyłączenia z danego archiwum (osoba zamawiająca dokumenty uzgadnia z dyżurnym bibliotekarzem w Czytelni zakres pracy nad nimi, co pozwoli określić ilość jednostek możliwych do jednorazowego udostępnienia)