Baza Health Source: Consumer Edition stanowi najbogatszą z dostępnych dla bibliotek kolekcję informacji z zakresu zdrowia publicznego, w tym z dziedziny  nauk medycznych, nauk o żywności i żywieniu, opieki nad dziećmi, medycyny sportowej i zdrowia ogólnego. Zapewnia dostęp do pełnej zawartości ponad 80 tytułów konsumenckich magazynów o zdrowiu, w tym American Fitness, Better Nutrition, Fit Pregnancy, Harvard Health Letter, Men’s Health, Muscle & Fitness, Prevention, Vegetarian Times, a także do pełnych tekstów ponad 1000 broszur czy 130 książek, w tym publikowanych przez the People’s Medical Society. Ponadto baza zawiera  Lexi-PAL Drug Guide z informacjami dla pacjentów na temat leków.

Zasady korzystania z licencji

Instrukcja obsługi multiwyszukiwarki EBSCOhost dla naukowych baz danych EBSCO