Zawiera informacje o strukturach 3D białek, kwasów nukleinowych i in. Źródło danych z zakresu biologii molekularnej, biologii strukturalnej, biologii obliczeniowej.

RCSB PDB (Research Collaboratory for Structural Bioinformatics PDB) to amerykańskie centrum danych dot. globalnego archiwum Protein Data Bank. PDB zapewnia dostęp do danych o strukturze 3D dla dużych cząsteczek biologicznych (białek, DNA i RNA) niezbędnych do badań i edukacji w zakresie biologii podstawowej, zdrowia, energii i biotechnologii. Protein Data Bank (PDB) to ogólnodostępny, wiodący światowy zasób danych eksperymentalnych o kluczowym znaczeniu dla odkryć naukowych, udostępniający dane bezpłatnie wszystkim bez ograniczeń użytkowania.