Zawiera informacje o strukturach 3D białek, kwasów nukleinowych i in.

Źródło danych z zakresu biologii molekularnej, biologii strukturalnej, biologii obliczeniowej.