Index Theologicus to bezpłatna niemiecka baza bibliograficzna (w części również pełnotekstowa). Zawiera obszerną bibliografię z zakresu teologii i religioznawstwa. Możliwe jest wyszukiwanie nie tylko artykułów, ale także monografii, baz danych i odpowiednich linków internetowych. Wyszukiwanie wśród wszystkich tytułów skatalogowanych w IxTheo, obejmuje ponad 2 miliony tytułów. Wprowadzono strony z informacjami o osobach; obok standardowego wyszukiwania (IxTheo) i wyszukiwania pełnotekstowego dostępna jest trzecia zakładka o nazwie Osoby/Firmy. Umożliwia to użytkownikom wyszukiwanie konkretnych autorów, korporacji i konferencji (lub materiałów konferencyjnych). Jeśli pozwalają na to odpowiednie licencje, możliwy jest bezpośredni dostęp do pełnego tekstu artykułów, recenzji i książek. Obsługa bazy jest możliwa w kilku językach.

 

IxTheo stanowi bezpłatną i otwartą usługę dostępną dla światowej społeczności naukowej. Redaktorami IxTheo są Universitätsbibliothek Tübingen (Biblioteka Uniwersytetu w Tybindze), a także Evangelisch-Theologische Fakultät Tübingen (Protestancki Wydział Teologii Uniwersytetu w Tybindze) i Katholisch-Theologische Fakultät Tübingen (Katolicki Wydział Teologii tej samej uczelni).

Index TheologicusInternational Bibliography of Theology and Religious Studies