System informacji prawnej LEX Sigma firmy Wolters Kluwer Polska obejmuje: Komentarze do Prawa Publicznego, Cywilnego, Pracy i Karnego; Monografie do Prawa Publicznego; Czasopisma on-line; trzy Systemy Prawa oraz Polską Bibliografię Prawniczą.  Zawiera także moduł „LEX Czasopisma” obejmujący ponad 40 tytułów periodyków.