ul. Oleska 48 p. 318

45-052 Opole

tel. 77 452 7440

e-mail: mbp@uni.opole.pl

mgr Danuta Kasprzyk, starszy bibliotekarz

Tel.: +48 77 452 7440

E-mail: dkasprzyk@uni.opole.pl

 

Biblioteka Instytutu Nauk Pedagogicznych im. Teodora Musioła powstała w 2000 roku.
Gromadzi i udostępnia książki z zakresu nauk pedagogicznych, a w szczególności: pedagogiki ogólnej, społecznej, porównawczej, opiekuńczej, specjalnej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej, andragogiki, pedeutologii, metodyki nauczania, terapii i pracy socjalnej.
Biblioteka dysponuje bogatym zbiorem czasopism polskich i zagranicznych (397 tytułów).
W zasobach znajduje się duża ilość nut i materiałów audiowizualnych.
Informacja o zbiorach bibliotecznych dostępna jest na stronie Biblioteki UO www.bg.uni.opole.pl  w zakładce Katalogi lub bezpośrednio z wyszukiwarki Primo.
Czytelnia wyposażona jest w samoobsługową kopiarkę, dziesięć miejsc dla czytelników i trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i  baz danych.

KOMUNIKAT

Z uwagi na nowe usytuowanie magazynu bibliotecznego, zamówienia na archiwalne czasopisma i książki z lokalizacją “Magazyn”, realizowane są z dnia na dzień.