ul. Oleska 48, p. 230

45-052 Opole

tel. 77 452 7072

 e-mail: bwmfc@uni.opole.pl

mgr Jolanta Madej, kustosz - kierownik

Tel.: +48 77 452 7072

E-mail: jmadej@uni.opole.pl

 
mgr Teresa Kozak, kustosz

Tel.: +48 77 452 7072

E-mail: kozakt@uni.opole.pl

 
mgr Katarzyna Herman, kustosz

Tel.: +48 77 452 7072

E-mail: hermank@uni.opole.pl

 
mgr Agnieszka Porankiewicz, starszy bibliotekarz

Tel.: +48 77 452 7070

E-mail: aporankiewicz@uni.opole.pl

mgr Karina Walkiewicz, bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 7070

E-mail: karina.walkiewicz@uni.opole.pl

Biblioteka Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Medycznych powstała z połączenia Międzywydziałowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Biblioteki Wydziału Przyrodniczo-Technicznego. Udostępnia ponad 88 600 woluminów książek i 28 000 woluminów czasopism. W czytelni tej biblioteki można korzystać z blisko 550 tytułów czasopism bieżących. Zakres tematyczny gromadzonych zbiorów obejmuje: matematykę, informatykę, fizykę, chemię, nauki o Ziemi i środowisku, nauki biologiczne, rolnictwo, leśnictwo oraz nauki medyczne. W czytelni dostępne są także zbiory specjalne: mapy topograficzne, sozologiczne, hydrograficzne (głównie dotyczące Opolszczyzny i województw ościennych) oraz mapy rezerwatów i parków krajobrazowych. Biblioteka dysponuje dziewięcioma stanowiskami komputerowymi (w tym jedno dla osób słabowidzących), z których jest dostęp do Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz prenumerowanych zasobów elektronicznych, w tym do kolekcji książek elektronicznych: Springer, EBSCO e-Book Academic Collection, Elsevier oraz do bazy polskich publikacji naukowych i podręczników Ibuk.Libra. Dostępne są również bazy EBSCO (m. in.: Academic Search Complete, Medline, MEDLINE Complete), baza, Reaxys, ProQest Central, MathSciNet oraz AccessMedicine. Użytkownicy mogą skorzystać także z Internetu. Dział Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy Biblioteki UO sporządza analizy bibliometryczne dla pracowników naukowych, którzy starają się o awans naukowy lub granty badawcze.