DZIAŁ GROMADZENIA i OPRACOWANIA DRUKÓW ZWARTYCH


 

mgr Ewa Filipowska, kustosz - kierownik

Tel.: +48 77 401 6138

E-mail: ewaf@uni.opole.pl

mgr Agata Gasińska, kustosz - zastępca kierownika

Tel.: +48 77 401 6136

E-mail: agata@uni.opole.pl

mgr Elżbieta Dzierżanowska, starszy bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 6134

E-mail: kacha@uni.opole.pl

Sylwia Cwalina, bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 6133

E-mail: sylwiac@uni.opole.pl

mgr Liliana Steindor, kustosz

Tel.: +48 77 401 6165

E-mail: lsteindor@uni.opole.pl

mgr Joanna Rożek, starszy bibliotekarz - specjalista ds. kontroli zbiorów

Tel.: +48 77 401 6169

E-mail: asia@uni.opole.pl

mgr Danuta Kurenda, kustosz

Tel.: +48 77 401 6134

E-mail: danaku@uni.opole.pl

mgr Bożena Zając, starszy bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 6157

E-mail: bzajac@uni.opole.pl

mgr Jolanta Zdobylak, kustosz

Tel.: +48 77 401 6165

E-mail: jolaz@uni.opole.pl

mgr Renata Żemojcin, starszy bibliotekarz

Tel.: +48 77 401 6132

E-mail: renata@uni.opole.pl

DZIAŁ GROMADZENIA i OPRACOWANIA DRUKÓW ZWARTYCH

Dział zajmuje się bieżącą rejestracją wpływu książek otrzymywanych w ramach egzemplarza obowiązkowego, pozyskanych drogą darowizny i wymiany, a także zakupem wydawnictw polskich i obcych zgłaszanych przez środowisko akademickie.

Katalogowanie odbywa się w formacie MARC 21 dla wydawnictw zwartych. Od 2018 roku opisy bibliograficzne sporządzane są zgodnie z zasadami Deskryptorów Biblioteki Narodowej. 

Dział zajmuje się również selekcją i melioracją wszystkich rodzajów zbiorów gromadzonych w Bibliotece.