OpenEdition to kompleksowa cyfrowa infrastruktura wydawnicza, której celem jest promowanie badań w naukach humanistycznych i społecznych. OpenEdition rozwinęło cztery różne platformy: OpenEdition Journals, OpenEdition Books (monografie i publikacje wieloautorskie), Hypotheses (blogi badawcze) oraz Calenda (kalendarz wydarzeń akademickich). Infrastruktura jest zarządzana przez Centre for Open Electronic Publishing (Cléo), publiczną inicjatywę non-profit wspieraną przez prestiżowe organizacje badawcze. Jej główną misją jest promowanie otwartego dostępu do publikacji cyfrowych.

OpenEdition Journals to platforma czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych udostępniająca zasoby w formule open access. Założona w 1999 roku pod nazwą Revues.org, zawiera obecnie 450 tytułów czasopism online oraz teksty 150 000 artykułów, z których 95% jest dostępnych w formie pełnotekstowej. W 2017 roku strony internetowe OpenEdition Journals odnotowały 4 miliony wizyt miesięcznie. W 2021 zasoby OpenEdition Journals zwiększyły się o dwa czasopisma IBL PAN: „Pamiętnik Literacki” oraz „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej”. Na platformie ukazują się również „Teksty Drugie“.