PBN

Polska Bibliografia Naukowa– portal Ministerstwa Edukacji i Nauki stanowiący część Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.


Baza Wiedzy UO

Dostęp do Bazy Wiedzy, która zawiera publikacje pracowników naukowych UO od roku 2013.

Bibliografia publikacji pracowników naukowych prowadzona poprzednio w katalogu Aleph została zamknięta, a opisy bibliograficzne publikacji wydanych w latach 2013-2015 zostały przeniesione do Bazy Wiedzy.