Szanowni Czytelnicy, we wrześniu

 

Wypożyczalnie i czytelnie będą czynne wg podanego harmonogramu.

ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI

 • Podczas pobytu w bibliotece użytkowników i bibliotekarzy obowiązuje zakrywanie nosa i ust poprzez użycie maseczek, dezynfekowanie rąk oraz zachowanie odpowiedniego dystansu.
 • W wypożyczalniach i czytelniach obowiązkowe jest zapewnienie minimum 10 m2powierzchni na jedną osobę, z wyłączeniem bibliotekarzy.
 • W czytelniach z wolnym dostępem do zbiorów zostało przywrócone korzystanie z udostępnianych tam księgozbiorów.

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Niektóre biblioteki specjalistyczne mogą być na jakiś czas zamknięte lub mieć ograniczone godziny otwarcia. Aktualne informacje o pracy bibliotek specjalistycznych znajdują się w zakładce [Biblioteki].
 2. Należności wobec Biblioteki można realizować poprzez system PayU (opcja jest dostępna po zalogowaniu się w zakładce “Konto użytkownika”, w sekcji “Opłaty – nierozliczone”).
 3. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Czytelników, którzy chcą aktywować konto w Bibliotece UO i korzystać z zasobów elektronicznych, oferujemy możliwość zdalnego założenia konta.
 4. W celu aktywowania konta bibliotecznego w systemie biblioteczno-informacyjnym UO wystarczy wysłać e-mail na adres dowolnie wybranej [Biblioteki]. W przesłanej wiadomości należy podać: imię i nazwisko, kierunek studiów, numer legitymacji studenckiej oraz dołączyć skan wypełnionej i podpisanej [Deklaracji]. Oryginał deklaracji należy dostarczyć do Biblioteki przy okazji pierwszej w niej wizyty.

USŁUGI  INFORMACYJNE

 1. W czasie ograniczenia dostępu do pomieszczeń bibliotecznych świadczymy pomoc i usługi w zakresie:
 • wyszukiwania informacji w katalogach i bazach naukowych dostępnych online,
 • wykonywania kopii cyfrowych fragmentów wskazanych utworów pochodzących ze zbiorów Biblioteki UO, wg zapisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • bieżącej rejestracji publikacji w Bazie Wiedzy UO,
 • opracowywania analiz bibliometrycznych.

2. Ponadto w zaistniałej sytuacji Biblioteka UO proponuje swoim użytkownikom korzystanie ze źródeł elektronicznych, w tym:

 

WAŻNE: W każdej sprawie dotyczącej zbiorów elektronicznych, procedury dostępu do baz danych z domowych komputerów, jak też w przypadku innych problemów z dotarciem do literatury związanej z realizacją programu kształcenia proszę kontaktować się z Działem Informacji Naukowej i Bazy Wiedzy UO w godz. od 9.00 do 15.00, tel. 77 401 6145 oraz 77 401 6190 lub e-mail: oin@uni.opole.pl