Physical Review Online Archive (PROLA) to pełnotekstowe archiwum czasopism elektronicznych wydawanych przez American Physical Society (APS). 

Baza zawiera m.in. następujące tytuły czasopism:

  • Physical Review Series I and II (1893–1969, pełny zakres dat)
  • Physical Review A–D (1970–2017)
  • Physical Review E (1993–2017)
  • Physical Review Letters (1958–2017)
  • Reviews of Modern Physics (1929–2017).

Pod koniec każdego roku kalendarzowego PROLA udostępnia kolejne roczniki czasopism.

Więcej informacji na temat bazy PROLA.