Baza PSJD (Polish Scientific Journals Database – http://psjd.icm.edu.pl) powstała w miejsce zamkniętej już bazy PSJC – Polish Scientific Journal Contents (ostatnia aktualizacja 16 kwietnia 2013 r.). Obecnie jej zawartość stanowi część zasobów Biblioteki Nauki. PSJD  indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Lista czasopism dotychczas indeksowanych w bazie PSJC, które nadal będą indeksowane w PSJD:

  1. Acta Neurobiologiae Experimentalis
  2. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
  3. Biotechnologia
  4. Folia Biologica
  5. Genetica Polonica
  6. Neuropatologia Polska
  7. Oceanological Studies
  8. Polish Journal of Pharmacology
  9. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej

Lista czasopism z bazy PSJC, które nie będą indeksowane w bazie PSJD, ale są indeksowane w innych bazach dostępnych w Bibliotece Nauki.