Senat RP ustanowił rok 2024 Rokiem Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza. Z tej okazji Biblioteka UO przygotowała wystawę, prezentującą wybór publikacji obu autorów ze zbiorów bibliotecznych. Gabloty z książkami znajdują się w budynku Collegium Maius UO na II piętrze.

Rok 2024 Rokiem Czesława Miłosza

Hołd jednemu z najwybitniejszych twórców naszych czasów, który na trwałe wpisał się w polską i światową literaturę. W 2024 roku będzie obchodzona 20. rocznica śmierci Czesława Miłosza. W uchwale podkreślono, że „jako pisarz i myśliciel stał się jednym z największych autorytetów intelektualnych. Jego twórczość zakorzeniona w najwspanialszych wieloetnicznych tradycjach polskiej kultury reprezentuje dziedzictwo Europy Środkowo-Wschodniej, narodów, których udziałem było doświadczyć i zmagać się ze skutkami nazizmu i komunizmu. Zarazem w swojej twórczości Miłosz przekracza granice kultur, gatunków i języków: był znawcą i tłumaczem Biblii, poezji polskiej, europejskiej i amerykańskiej, a nawet dzieł Dalekiego Wschodu. Światowe uznanie przyniósł mu, wydany we wczesnych latach 50. na emigracji tom esejów „Zniewolony umysł”, który stanowi przenikliwą, do dziś nietracącą na aktualności analizę świadomości porażonej przez totalitarne utopie – jedną z najważniejszych książek XX w”.

Rok 2024 Rokiem Witolda Gombrowicza

„Witold Gombrowicz należy dziś nie tylko do najważniejszych twórców rodzimej literatury, ale pozostaje również jednym z czołowych inspiratorów współczesnej europejskiej myśli filozoficznej, społecznej i artystycznej. Jego dorobek od dziesięcioleci stanowi wizytówkę nowoczesnej polskiej kultury, jej uniwersalnego wymiaru i awangardowego potencjału” – tak zapisano w uzasadnieniu uchwały. W 2024 roku przypada 120. rocznica urodzin pisarza.


Wystawę przygotował Dział Udostępniania i Informacji Naukowej