Baza abstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań) z zakresu nauk społecznych. Zawiera informacje z ponad 2,474 znaczących światowych czasopism z dziedziny nauk społecznych. Zakresem tematycznym obejmuje około 50 dyscyplin.

Baza wykorzystywana jest do wyszukiwania

  • bibliografii prac naukowych osób lub zespołów badawczych,
  • zawartości czasopism fachowych,
  • oraz przede wszystkim do wyszukiwania cytowań prac naukowych w artykułach zawartych w bazie.

Zakres chronologiczny: od 1956 r. (od 1996 r. na serwerze ICM)

Zasady korzystania z licencji

Materiały instruktażowe