Baza pełnotekstowa obejmująca swoim zakresem m. in. takie dziedziny wiedzy, jak: nauki techniczne, przyrodnicze, matematyczno-fizyczne, biologiczne, medyczne, ochrona środowiska, zarządzanie i ekonomia, nauki społeczne, prawo i nauki humanistyczne. Zawiera książki i czasopisma wydawnictwa Springer dostępne na serwerze SpringerLink należącym do wydawcy oraz na platformie Infona w ICM.

Licencja 2020:
– 2235 czasopism bieżących i 392 czasopisma archiwalne
– 534 czasopisma Open Access

– ok. 1000 czasopism z dostępem do tzw. głębokich archiwów (z tekstami sprzed 1997 roku) 

Zasady korzystania z licencji
Przewodnik po platformie 

KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE – SPRINGER

W licencji Springer działa dodatkowy program Springer Open Choice/Open Access umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice. Więcej informacji na stronie ICM