Baza abstraktowa Teacher Reference Center udostępnia indeksy i streszczenia pochodzące z 280 najpopularniejszych czasopism i magazynów dla nauczycieli i opiekunów. Została stworzona w celu ułatwienia pracy pedagogom. Zawiera informacje z następujących dziedzin: ocenianie, najlepsze praktyki, kształcenie ustawiczne, współczesne badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukacja elementarna, szkolnictwo wyższe, instruktażowe media, językoznawstwo, literaturoznawstwo, szkolna administracja, nauki ścisłe i kształcenie nauczycieli.

Zasady korzystania z licencji

Instrukcja obsługi multiwyszukiwarki EBSCOhost dla naukowych baz danych EBSCO