Zapraszamy do oglądania wystawy “Tak minął rok 2022/2023“, która będzie dostępna cyfrowo poprzez stronę internetową Biblioteki – aż do odwołania. Wystawa przedstawia wybór najważniejszych dla Uniwersytetu Opolskiego wydarzeń, które miały miejsce w ubiegłym roku akademickim.

Jak zwykle obfitość istotnych faktów uniemożliwiła pomieszczenie i przedstawienie wszystkich, co podtrzymuje aktualność opinii o aktywności uczestników życia akademickiego. Z tym większym żalem wspominamy tych, którzy to życie uczelni wzbogacali, a w minionym roku odeszli.

Można na początku znaleźć odrobinę statystyk, w tym ważny Ranking Perspektywy, z którego wynika, że Uniwersytet Opolski poprawił swoje lokaty i wskoczył na 24 miejsce w kraju wśród uczelni wyższych a na 7 wśród uniwersytetów. Cieszy duża popularność opolskiej Politologii i I miejsce Kliniki Prawa UO w rankingu studenckich poradni prawnych.

Obszerny materiał dotyczy aktywnej działalności Biblioteki i Muzeum UO. Nie zabrakło informacji o przejściu na najnowocześniejszy system biblioteczny Alma oraz przyznaniu Wyróżnienia za promocję IBUKA Libry. W gmachu Biblioteki Głównej tradycyjnie prezentowano szereg wystaw tematycznych i okolicznościowych, goszczono również zewnętrzne wystawy. Odbywały się szkolenia. Tutaj również trafiły jako depozyt cenne rękopisy Mozarta, Webera i Beethovena. W holu działało Stowarzyszenie Skrzydła Pomocy; wolontariusze tworzyli m.in. siatki maskujące dla ukraińskiego wojska. Również w Muzeum UO działo się niezwykle dużo. Wystawy, spotkania, wykłady, projekcje filmów – cykl wydarzeń Nauka w Muzeum i bogaty program Nocy Muzeów przyciągały liczną publiczność. Za promocję wystawy dotyczącej Kopernika wyróżniono Muzeum jubileuszowym Medalionem Mikołaja Kopernika.

Wystawa prezentuje informacje z inauguracji roku akademickiego wraz z bogatą fotorelacją. W dalszej części prezentuje sylwetki osób, które zdobyły awanse naukowe, albo mogą pochwalić się innymi osiągnięciami. Dużo uwagi poświęcono wydarzeniom, dotyczącym uczelni oraz tym, w które uniwersytet na różne sposoby się włączył, jak 50-lecie opolskiej nefrologii, czy 15-lecie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Nie pominięto ważnych jubileuszy, jak 50 lat Uniwersyteckiej Pedagogiki Opolskiej25 lat Instytutu Psychologii. Wspomniano też o powołaniu Fundacji Uniwersytetu Opolskiego wspierającej uczelnię, studentów oraz współpracę z biznesem i samorządami.

Jedna z plansz przedstawia fotografie z cieszącego się tłumnym zainteresowaniem 20. Opolskiego Festiwalu Nauki. Inna przypomina prelegentów Złotej Serii Wykładów Otwartych. Na wystawie znajdziemy szereg wiadomości z pracy i osiągnięć Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz kierunków medycznych UO.

Sporo miejsca poświęcono różnorodnym formom współpracy, zarówno o charakterze międzynarodowym, jak i bardziej lokalnym – na gruncie edukacyjnym i naukowym z uczelniami i organizacjami zagranicznymi, bądź z instytucjami, urzędami, placówkami i szkołami krajowymi. Pochwalono się też sukcesami na polu działalności naukowej i z dumą przypomniano osiągnięcia naszych studentów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z planszami wystawowymi.


Wystawę przygotował Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Opracowanie graficzne: Piotr Kasprzyk (art. 16 Pr. Aut.) z Działu Systemów Informatycznych i Zbiorów Elektronicznych
Tekst (w oparciu o materiały wystawowe) i skład: Marcin Podolan z Działu Bazy Wiedzy i Analiz Bibliometrycznych