Uprzejmie informujemy, że dnia 9 lutego 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Treść komunikatu oraz aktualny wykaz można znaleźć na oficjalnej stronie MEiN oraz na stronie Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego w zakładkach Dla Naukowców lub Dla Autorów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej § 11 pkt 3 liczbę punktów za osiągnięcia naukowe za lata 2019-2021 ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism i ostatnim wykazem wydawnictw.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.