Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL przystąpiło do repartycji środków zainkasowanych w wyniku strat ponoszonych przez twórców i wydawców książek i artykułów naukowych na skutek ich kopiowania za pomocą urządzeń reprograficznych w ramach dozwolonego użytku osobistego tytułem opłat, o których mowa w art. 20 oraz 20¹ ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.kopipol.pl/

Zachęcamy wszystkich autorów o składanie wniosków o wypłatę  wynagrodzenia z tytułu ponoszonych strat przez twórców i wydawców książek.