Interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33.000 czasopism, w tym ok. 24.000 bieżących, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów.

Master Journal List – listy czasopism indeksowanych w bazach WoS

Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe:

 • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945 r.,
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956 r.,
 • Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975 r.,
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990 r.,
 • Book Citation Index (Books CI) od 2010 r.,
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015 r.,
 • Journal Citation Reports (JCR) od 1997 r.,
 • Essential Science Indicators.

oraz bazy dodatkowe:

 • Biosis Citation Index (od 2010 r.),
 • Data Citation Index(od 2010 r.),
 • Dervent Innovation Index (od 2010 r.),
 • Dervent Chemical Reactions (od 2010 r.),
 • Zoological Records (od 1864 r.),
 • Medline (od 1950 r.),
 • Current Chemical Reactions (CCR) (od 2010 r.),
 • Index Chemicus (IC) (od 2010 r.),
 • Current ContentClarivate Connect (CCC) (9 wydań).

WoS Primary – pakiet trzech podstawowych indeksów SCIE, SSCI oraz A&HCI.
ESCI – indeks tytułów czasopism, które nie spełniają jeszcze kryteriów doboru do pakietu WoS Primary.
WoS Core Collection – pakiet złożony z następujących indeksów: SCIE, SSCI, A&HCI, CPCI, ESCI, Books CI oraz dodatkowe bezpłatnych bazy CCR i IC.

Bazy tworzone są przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters).

Zasady korzystania z licencji

Na platformie WoS dostępne są także narzędzia EndNote WebResearcher ID.

Materiały szkoleniowe
Przedstawienie platformy Web of Science (wideo po polsku)
Filmy instruktażowe
Web of Science – Pomoc
Przewodnik użytkownika
Web of Science Core Collection. Reference Guide