Wybór alfabetyczny:  A   B   C   D   E   F  G   H   I   J  K   L   M   N   O  P   R   S   T   W   Z  

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica

 American Political Science Review

Czasopismo dostępne w bazie Cambridge Journals.

Border and Regional Studies (dawniej: Pogranicze. Polish Borderlands Studies)

Czasopismo naukowe wydawane w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego

Collectanea Philologica (Uniwersytet Łódzki)

Czasopismo naukowe Uniwersytetu Łódzkiego zawierające artykuły oraz recenzje wydawnicze z zakresu szeroko pojętej kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Od numeru XVI/2013 dostępne on-line w formule Open Access na stronach Repozytorium UŁ.

CONCORDIA DISCORS vs DISCORDIA CONCORS

Researches into Comparative Literature, Contrastive Linguistics, Translation and Cross-Cultural Strategies.

Czasopisma naukowe SBP
Czasopisma naukowe Uniwersytetu Łódzkiego
Dziedzictwo Kresowe
Dziennik Kijowski

 e-Scripta Romanica

Czasopismo naukowe Uniwersytetu Łódzkiego.

Explorations : a journal of language and literature
Fizika Tverdogo Tela
Forum Bibliotek Medycznych – Medical Library Forum
Gazeta Wyborcza – wersja online (dostęp w bazie EMIS)
WEJŚCIE z sieci UO
WEJŚCIE z komputerów domowych
lub ze strony WWW bazy EMIS – INSTRUKCJA

Health and Safety Report

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy oraz dziedziny pokrewne

International Journal of Contemporary Management

(dawniej Kwartalnik Współczesne Zarządzanie)

 Inżynieria Biomedyczna

Acta Bio-Optica et Informatica Medica

Journal of Chemical Education

Czasopismo dostępne w bazie American Chemical Society Publications.
WEJŚCIE z sieci UO
WEJŚCIE z komputerów domowych

Journal of Health Policy and Outcomes Research

Journal of Intercultural Communication

ISSN 1404-1634

Kresowe Stanice
Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Kresowa
Kresowy Serwis Informacyjny
Kurier Galicyjski
Kresy.pl
Linguistic Inquiry
Magazine Articles
Medical Library Forum
Monitor Wołyński
Mozaika Berdyczowska

Nature na platformie wydawcy (dostęp do roczników od 2010)

Zasady korzystania z licencji

Novoe Literaturnoe Obozrenie

Otolaryngologia Polska

Czasopismo naukowe stanowiące organ Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Jest wydawane przez Index Copernicus.
ISSN 2084-5308

Paidagogos

Czasopismo Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego.

Physical Review Online Archive (PROLA)

Archiwum czasopism elektronicznych wydawanych przez American Physical Society (APS). Dostępne również bezpośrednio w bazie APS Journals.

PMLA – Publications of Modern Language Association of America
Portal Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich

Psychoprevention Studies

Wydawca: Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaelum

ISSN 239-548X

Kwartalnik naukowy
 Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej

 Polski Przegląd Otolaryngologiczny

Czasopismo naukowe stanowiące organ Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Jest wydawane przez Index Copernicus.
ISSN 0030-6657

PWN Nauka

Nowe e-czasopismo świata naukowego skierowane do naukowców, dydaktyków i doktorantów. Kontynuuje dobre praktyki oraz doświadczenie zebrane przez lata redagowania Niezbędnika Akademickiego PWN. Darmowe e-wydanie można pobrać zapisując się do listy subskrybentów na stronie: https://nauka.pwn.pl/

Redakcja jest otwarta na nowych autorów. Współpracę można rozpocząć kontaktując się pod adresem e-mail pwnnauka@pwn.pl.

 Rzeczpospolita OnLine (dostęp w bazie EMIS)
WEJŚCIE  z sieci UO
WEJŚCIE z komputerów domowych
lub ze strony WWW bazy EMIS – INSTRUKCJA
 Rocznik Samorządowy

Science (od 1997)

Informacje o czasopiśmie

Zasady korzystania z licencji

Broszura informacyjna

 Science Advances

Czasopismo open-access

Testy psychologiczne w praktyce i badaniach
Teoria Polityki
Wilnoteka
Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek
Czasopisma naukowe z zakresu ekonomii i zarządzania wydawane przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie.