Serwis informacyjny Emerging Markets Information Service EMIS Intelligence REGION – baza z zakresu ekonomii. Zawiera on wyczerpujące informacje z ponad 9 000 publikacji dotyczących rynków rozwijających się, w tym Polski. Zapewnia dostęp do wiadomości ekonomicznych, finansowych, politycznych, makroekonomicznych, prawnych, sprawozdań finansowych spółek publicznych i niepublicznych, raportów branżowych, statystyk branżowych, danych i analiz makroekonomicznych.
Lista krajów wchodzących w skład serwisu EMIS Region:
• Europa Centralna:
– Republiki Nadbałtyckie: Estonia, Litwa, Łotwa,
– Białoruś,
– Czechy,
– Węgry,
– Polska,
– Rosja,
– Słowacja,
– Ukraina.
• Europa Południowo-Wschodnia:
– Bułgaria,
– Mołdawia,
– Rumunia,
– Serbia,
– Turcja,
– Półwysep Bałkański: Albania, Bośnia-Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Słowenia.

Dostęp do serwisu EMIS:
z sieci UO
z komputerów “domowych”

Nowe opcje wyszukiwania w serwisie – INSTRUKCJA

Efektywne wyszukiwanie – wskazówki

Baza EMIS Intelligence REGION zapewnia dostęp do wybranych gazet i magazynów, m.in.: Gazety.pl, Dziennika Gazety Prawnej, Dziennika Polskiego, Parkietu, Pulsu Biznesu, Rzeczpospolitej, Newsweeka, Wprost czy Magazynu Forbes. INSTRUKCJA

Zasięg chronologiczny: informacje aktualne oraz archiwalne (z ostatnich 20 lat)

Od 2018 r. źródłem danych finansowych dla spółek giełdowych jest StockWatch (w miejsce Notoria Online). Dane te dostępne są z poziomu profilu spółki. Możliwość ich wyświetlenia i pobrania (w cyklu półrocznym/kwartalnym) daje opcja “Włączając śródroczne” (“Interim included”), tylko w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe zostało złożone przez podmiot i jest oficjalnie dostępne. INSTRUKCJA

Zasady dostępu do serwisu

Nowe zasady pobierania danych z serwisu EMIS
Z początkiem lipca 2018 r. każdy użytkownik, który będzie chciał pobrać dane, będzie zobowiązany do utworzenia indywidualnego profilu użytkownika (INSTRUKCJA). Stworzenie profilu będzie wiązać się z podaniem danych wraz z adresem mailowym z domeny uczelni. W przypadku nieposiadania przez użytkownika adresu uczelnianego, można wprowadzić inny adres mailowy. Adresy mailowe z takich domen jak: .gmail, .yahoo nie będą akceptowane przez system.

Sprawozdania i dane finansowe polskich spółek w EMIS pochodzą bezpośrednio z eKRS (Krajowego Rejestru sądowego). Można je znaleźć w profilach poszczególnych spółek lub w publikacji „KRS – Dokumenty sprawozdań finansowych”. Wszelkie aktualizacje informacji dotyczące profilu firmy są zapisywane w bazie danych EMIS w ciągu kilku godzin od zmiany w rejestrze korporacyjnym.

Funkcjonalność Email Alertów – pozwala na ustawienie powiadomień o nowych danych/sprawozdaniach finansowych dla wybranych przez użytkownika spółek prywatnych. INSTRUKCJA