_____ sekretariat 77 401 61 40 _____ wypożyczalnia 77 401 6143_____ czytelnia 77 401 6137 biblioteka@uni.opole.pl

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

Kompleksowa platforma szkoleniowa z zakresu metod badawczych. Zawiera ponad 1000 z oferowanych przez wydawnictwo SAGE tytułów uznanych książek, materiałów referencyjnych i artykułów z kolekcji dotyczącej metod badawczych, statystyki i interpretacji wyników. Zapewnia m.in. dostęp do takich kluczowych tytułów książek elektronicznych, jak: Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (autorstwa Juliet Corbin i Anselm Strauss), The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis, SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research, The SAGE Handbook of Qualitative Data Collection, dostępnych jedynie we wskazanym wydawnictwie. Ponadto udostępniono w niej 484 szkoleniowe materiały wideo, z których 70% jest dostępnych wyłącznie w wydawnictwie SAGE.

Podręcznik użytkownika

Film szkoleniowy

SAGE Research Methods – wskazówki dla naukowców i studentów

Zasady korzystania z licencji

A comprehensive training platform in the field of research methods. It contains over 1,000 of the titles of  books, reference materials and articles from the collection concerning research methods, statistics and interpretation of results offered by the SAGE Publishing. It provides access to such key titles of electronic books as: Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (by Juliet Corbin and Anselm Strauss), The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis, SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research, The SAGE Handbook of Qualitative Data Collection. In addition, there are 484 training video materials and 70% are available exclusively at the SAGE Publishing.

User Guide

SAGE Research Methods Trainer’s top tips for faculty, researchers, and students

Training video

Terms of use

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close