Interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33.000 czasopism, w tym ok. 24.000 bieżących, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów.

Master Journal List – listy czasopism indeksowanych w bazach WoS

Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe:

 • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945 r.,
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956 r.,
 • Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975 r.,
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990 r.,
 • Book Citation Index (Books CI) od 2010 r.,
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015 r.,
 • Journal Citation Reports (JCR) od 1997 r.,
 • Essential Science Indicators.

oraz bazy dodatkowe:

 • Biosis Citation Index (od 2010 r.),
 • Data Citation Index(od 2010 r.),
 • Dervent Innovation Index (od 2010 r.),
 • Dervent Chemical Reactions (od 2010 r.),
 • Zoological Records (od 1864 r.),
 • Medline (od 1950 r.),
 • Current Chemical Reactions (CCR) (od 2010 r.),
 • Index Chemicus (IC) (od 2010 r.),
 • Current ContentClarivate Connect (CCC) (9 wydań).

WoS Primary – pakiet trzech podstawowych indeksów SCIE, SSCI oraz A&HCI.
ESCI – indeks tytułów czasopism, które nie spełniają jeszcze kryteriów doboru do pakietu WoS Primary.
WoS Core Collection – pakiet złożony z następujących indeksów: SCIE, SSCI, A&HCI, CPCI, ESCI, Books CI oraz dodatkowe bezpłatnych bazy CCR i IC.

Bazy tworzone są przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters).

Zasady korzystania z licencji

Na platformie WoS dostępne są także narzędzia EndNote Web i Researcher ID.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close