Narzędzie służące analizowaniu dorobku naukowego Instytucji i porównywania efektywności na polu naukowym z innymi na całym świecie. Zostało ono opracowane na podstawie informacji zawartych w Web of Science Core Collection. Dedykowane jest instytucjom naukowym i badawczym m.in. do identyfikacji i zarządzania działalnością naukowo-badawczą oraz określenia jej efektywności, analizy porównawczej do innych instytucji, wsparcia partnerstwa i współpracy oraz promocji. Natomiast autorom do zdefiniowania i określenia wpływu własnego dorobku naukowego, stworzenia sieci współpracy, wyszukania dla siebie źródeł do publikacji, określenia trendów w wybranych obszarach działalności naukowej.

W celu uzyskania dostępu należy posiadać konto osobiste na platformie Web of Science. Konto można założyć, wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register”. Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science

Zasady korzystania z licencji

Pomoce dla użytkownika – przewodniki tekstowe i wideo

InCites Help