Szanowni Państwo,

Jeśli są Państwo zainteresowani przekazaniem darów (książek, czasopism i innych materiałów) Bibliotece Uniwersytetu Opolskiego, prosimy o kontakt.

Zasady przyjmowania darów w Bibliotece Uniwersytetu Opolskiego

 1. Przyjmowaniem pojedynczych egzemplarzy zajmuje się dyżurny bibliotekarz.
  Księgozbiory i czasopisma prosimy zgłaszać do mgr Ewy Filipowskiej, pokój 108
  tel.: 77 401 6138,  e-mail: ewaf@uni.opole.pl
 2. Archiwalia i kolekcje prosimy zgłaszać do mgr Elżbiety Niedźwiedź pok. 104,
  77 401 6142, email: elan@uni.opole.pl
 3. Dary przyjmowane są od instytucji, jak i od osób prywatnych.
 4. Na życzenie ofiarodawcy Biblioteka może sporządzić “Porozumienie o przyjęciu darów”.
 5. Wprowadzanie darów do zbiorów odbywa się w terminie dogodnym dla biblioteki.
 6. Biblioteka zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia selekcji otrzymanych darów.
 7. Selekcji dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:
  • niezgodność z profilem gromadzonych zbiorów
  • niska wartość naukowa i dydaktyczna
  • niska wartość artystyczna i historyczna
  • nieaktualne treści dokumentów
  • mało znany język publikacji
  • wystarczająca liczba posiadanych egzemplarzy danego tytułu
  • zły stan fizyczny publikacji lub obiektu
 8. Dary odrzucone w wyniku selekcji mogą zostać przekazane innym bibliotekom, przekazane na coroczny kiermasz książki używanej organizowany przez BUO lub oddane bezpłatnie czytelnikom.
 9. Dary w złym stanie technicznym mogą zostać przekazane na makulaturę.
 10. Nie przyjmuje się darów od darczyńców zastrzegających sobie włączenie do zbiorów darów bez selekcji.
 11. W przypadku obiektów o znacznej wartości historycznej BUO zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalności oraz autentyczności obiektów oraz zgodności z profilem gromadzonych zbiorów.
 12. Wszystkie pozycje przyjęte do zbiorów zostają wycenione przez bibliotekarza odpowiedzialnego za wprowadzenie darów do zbiorów.
 13. Przedmioty o znacznej wartości historycznej zostają wycenione przez powołaną do tego celu Komisję.
 14. Potwierdzenie dokonania wyceny darów przyjętych do zbiorów stanowią zapisy w księgach inwentarzowych biblioteki.
 15. Przekazanie darów uznajemy za akceptację powyższych zasad.

Wszystkim Darczyńcom Biblioteki UO dziękujemy za wspieranie nas w rozbudowie zbiorów.

Porozumienie o przyjęciu materiałów bibliotecznych w formie daru do Biblioteki UO – Plik .pdf / Plik .doc
Umowa darowizny – Plik .pdf / Plik .doc