SAGE Journals Online to pełnotekstowa wielodziedzinowa baza danych zapewniająca dostęp do najnowszych badań o światowym znaczeniu. Gromadzi pełne teksty artykułów z czasopism naukowych z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i humanistycznych, wydawanych w głównej mierze przez wydawnictwo SAGE Publications. Zasoby SAGE Journals to ponad 1 100 czasopism oraz 1 100 000 artykułów. Czasopisma SAGE indeksowane są m.in. w Summon (ProQuest), World Cat Discovery (OCLC), Primo Central (Ex Libris) I EDS (EBSCO). Ponad 54% zasobów SAGE Journals Online znajduje się w ranking Journal Citation Reports (dane wg Clarivate, 2020).

W ramach udzielonej Uniwersytetowi Opolskiemu licencji pracownicy i studenci UO mają dostęp do kolekcji Humanities and Social Sciences, która obejmuje ponad 769 recenzowanych czasopism naukowych (ponad 663 000 artykułów) z zakresu: nauk humanistycznych, socjologii, psychologii, polityki, ekonomii i biznesu, zarządzania oraz wiele innych. Zapewniony jest bezpłatny dostęp do materiałów od 1999 r. (w przypadku ich dostępności). Na zasadzie polityki Open Access udostępniane są także wybrane czasopisma z innych niesubskrybowanych przez UO kolekcji.

 

Materiały instruktażowe:

Instrukcja dla użytkownika w języku angielskim 

Uproszczona instrukcja w języku polskim

 

Listy dostępnych zasobów:

Lista tytułów dostępnych w kolekcji Humanities and Social Sciences

Lista dostępnych tytułów z lat 2008-2012

Pure Gold Open Access Journals – lista tytułów udostępnianych przez Sage zgodnie z polityką Open Access (także z innych dziedzin niż nauki humanistyczno-społeczne)