Pełnotekstowa kolekcja 1383 recenzowanych czasopism wydawnictwa John Wiley & Sons (wraz z archiwami od 1997 roku) z zakresu m.in. chemii, fizyki, matematyki, informatyki, biologii, psychologii, medycyny, ekonomii oraz socjologii, znajdujących się na platformie Wiley Online Library. W roku 2019 do licencji krajowej zostały włączone niedostępne wcześniej tytuły z serii CHEM (CHEMBIOCHEM itp). Licencja krajowa nie obejmuje ok. 100 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych (arkusz “Titles out of collection” dołączony do pliku Full Collection 2019).

Lista dostępnych tytułów:
Full Collection 2021
Plik zawiera ponadto arkusz z 126 tytułami Open Access i Free.

KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE – WILEY

Przewodnik użytkownika
Wyszukiwanie zaawansowane (wideo)
WARUNKI KORZYSTANIA (wyciąg z licencji)