Pełnotekstowa kolekcja recenzowanych czasopism wydawnictwa John Wiley & Sons z zakresu m.in. chemii, fizyki, matematyki, informatyki, biologii, psychologii, medycyny, ekonomii oraz socjologii, znajdujących się na platformie Wiley Online Library. Licencja krajowa Wiley od 2023 r. obejmuje 491 czasopism wybranych z pełnej kolekcji Wiley z rocznikami od 1997 dostępnych na serwerze wydawcy Wiley Online Library.
Do 2021 roku licencja Wiley obejmowała dostęp do Full Collection (1383 tytułów), a w 2022 r. ze względu na zmniejszone finansowanie licencja została ograniczona do 491 wybranych czasopism. Lista czasopism dostępnych w ramach licencji Wiley została zaktualizowana w 2023 r. a następnie w roku 2024. W ramach licencji w roku 2024 dostępnych jest 491 tytułów.

Uwaga. Poniższe 7 czasopism dostępnych w roku 2023, mianowicie:
Addiction Biology (Open Access od 2024)
European Journal of Neurology (Open Access od 2024)
Journal of Bone and Mineral Research (przeniesione do Oxford University Press)
Journal of Evolutionary Biology (przeniesione do Oxford University Press)
Water Resources Research (Open Access od 2024)
EMBO Reports (przeniesione do Springer Nature)
The EMBO Journal (przeniesione do Springer Nature)

zostało zastąpionych 7 innymi, tj.:
Drug Testing and Analysis
Journal of Parenteral and Enteral Nutrition
Nutrition in Clinical Practice
Otolaryngology-Head and Neck Surgery
Small Methods
Solar RRL
Veterinary Record

Lista dostępnych tytułów:
491 wybranych czasopism


KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE – WILEY

Przewodnik użytkownika
Wyszukiwanie zaawansowane (wideo)
WARUNKI KORZYSTANIA (wyciąg z licencji)