dostęp do bazy z komputerów domowych

  dodatkowe informacje o bazie

 

dostęp z sieci UO dostęp z domu info dziedzina typ bazy
Academic Search Ultimate ebsco     wielodziedzinowa abstraktowo-pełnotekstowa
Agricola ebsco     rolnictwo, nauki przyrodnicze bibliograficzna
AHFS Consumer Medication Information   ebsco     medycyna, farmacja faktograficzna
ebscoBusiness Source Ultimate ekonomia, zarządzanie, finanse, księgowość abstraktowo-pełnotekstowa
Dane-i-analizy.pl wielodziedzinowa pełnotekstowa
ebsco Eric     pedagogika, edukacja abstraktowo-pełnotekstowa
ebscoEuropean Views of the America: 1493 to 1750     historia obu Ameryk bibliograficzna
ebscoGreenFILE     ochrona środowiska bibliograficzna
ebscoHealth Source – Consumer Edition     zdrowie pełnotekstowa
ebscoHealth Source: Nursing/ Academic Edition     pielęgniarstwo, nauki medyczne pełnotekstowa
IBUK Libra książki elektroniczne pełnotekstowa
ebscoLibrary, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)     bibliotekoznawstwo, informacja naukowa abstraktowo-pełnotekstowa
ebscoMasterFILE Premier     wielodziedzinowa pełnotekstowa
ebscoMEDLINE     medycyna bibliograficzna
Nature czasopismo pełnotekstowa
ebscoNewspaper Source     wielodziedzinowa pełnotekstowa
ebscoOpenDissertations     wielodziedzinowa pełnotekstowa
Polska Bibliografia Lekarska medycyna bibliograficzna
PubMed   medycyna bibliograficzno-abstraktowa
PubMed Central   medycyna bibliograficzno-pełnotekstowa
PubMed Central Europe   medycyna bibliograficzno-pełnotekstowa
ebscoRegional Business News     biznes pełnotekstowa
Science czasopismo pełnotekstowa
Science Direct     wielodziedzinowa pełnotekstowa
Science Direct (dostęp przez ICM – Infona)
Scopus     wielodziedzinowa abstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań)
Springer   wielodziedzinowa pełnotekstowa
Springer (dostęp przez ICM – Infona)
ebscoTeacher Reference Center     pedagogika, edukacja abstraktowa
Tez-MeSH medycyna tezaurus
Web of Science     wielodziedzinowa abstraktowo-bibliometryczna
Wiley Online Library     wielodziedzinowa pełnotekstowa