nowe bazy

dostęp do bazy z komputerów domowych – logowanie za pomocą danych do aktywnego (!) konta bibliotecznego

  dodatkowe informacje o bazie

@ wszelkie uwagi na temat baz, problemy z funkcjonowaniem oraz pytania prosimy zgłaszać pod adresem dwierzbicka@uni.opole.pl lub pod numerem telefonu 77 401 6164.

UWAGA! Dostęp poprzez sieć wifi eduroam możliwy jest tylko za pomocą systemu HAN (analogicznie, jak w przypadku komputerów spoza sieci UO).

dostęp z sieci UOdostęp z domuinfodziedzinatyp bazy
Academic Research Source eJournals
wielodziedzinowapełnotekstowa
Academic Search Ultimate

wielodziedzinowaabstraktowo-pełnotekstowa
AccessMedicine
medycynapełnotekstowa
Agricola
rolnictwo, nauki przyrodniczebibliograficzna
AGROnauki przyrodnicze, rolnictwobibliograficzna
AHFS Consumer Medication Information
medycyna, farmacjafaktograficzna
AIP
fizykapełnotekstowa
APS
American Chemical Society Publications
Dostęp do bazy tylko dla pracowników i studentów Wydziału Chemii.

chemiapełnotekstowa
American Chemical Society (dostęp przez ICM – Infona)
Ariantawielodziedzinowaabstraktowo-pełnotekstowa
Art & Humanities Citation Index Wybór indeksu w zakładce “More settings”
nauki humanistyczne abstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań)
ATLA Religion Databasereligia, teologia, filozofiaabstraktowo-pełnotekstowa
BazEkonekonomiabibliograficzno-abstraktowa
BazHum
nauki humanistyczne i społeczne pełnotekstowa
BazTech
nauki ścisłe i techniczneabstraktowa
Biblioteka Wirtualna Matematyki matematykapełnotekstowa
Biblioteka Wirtualna Nauk Przyrodniczychnauki przyrodniczepełnotekstowa
[Encyclopedia] Britannicawielodziedzinowafaktograficzna
Business Source Ultimate
ekonomia, zarządzanie, finanse, księgowośćabstraktowo-pełnotekstowa
Cambridge Journals
roczniki 2012-2017

nauki społeczne i humanistycznepełnotekstowa
C.E.E.O.L.
nauki humanistyczne i społecznepełnotekstowa
CEJSH Central European Journal of Social Sciences and Humanitiesnauki humanistyczne i społeczneabstraktowa
Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S)
Wybór indeksu w zakładce “More settings”

nauki ścisłeabstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań)
Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences and Humanities (CPCI-SSH)
Wybór indeksu w zakładce “More settings”

nauki humanistyczne i społeczneabstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań)
Dane-i-analizy.plwielodziedzinowapełnotekstowa
Emerald Publishing – kolekcja czasopism
ekonomia, finanse, zarządzanie, marketing, logistyka, turystykapełnotekstowa
EMIS Intelligence REGION
Należy korzystać z serwisu wyłącznie w celach naukowych!
Nowe zasady pobierania danych z serwisu

ekonomia pełnotekstowa
Eric
pedagogika, edukacjaabstraktowo-pełnotekstowa
European Views of the America: 1493 to 1750
historia obu Amerykbibliograficzna
GreenFILE
ochrona środowiskabibliograficzna
Health Source – Consumer Edition
zdrowiepełnotekstowa
Health Source: Nursing/ Academic Edition
pielęgniarstwo, nauki medycznepełnotekstowa
InCites (dodatek do Web of Science)
wielodziedzinowanarzędzie bibliometryczne
IOPscience
fizyka, informatyka, chemia, ochrona środowiskapełnotekstowa
iSybislawslawistyka, językoznawstwobibliograficzna
Journal Citation Reports
bibliometryczna
Journals IM PAN
Rocznik 2019 – brak dostępu

matematykapełnotekstowa
JSTOR
Dostęp do kolekcji – Biological Sciences został zakończony z dniem 07.01.2021 r.

wielodziedzinowapełnotekstowa
LEGALIS
prawopełnotekstowa
LEX Akademia Optimum
Zakładka “Logowanie do LEX” > “Dostęp przez IP” > “LEX”

prawopełnotekstowa
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
bibliotekoznawstwo, informacja naukowaabstraktowo-pełnotekstowa
Literary Reference Center PLUS - dostęp do 31.03.2021 r.
referencje literackiepełnotekstowa
LWW Czasopisma Lippincott Williams & Wilkins
medycynapełnotekstowa
Magazine Articles
wielodziedzinowapełnotekstowa
MasterFILE Premier
wielodziedzinowapełnotekstowa
MathSciNet
matematyka,statystyka, inżynieria, fizyka matematyczna,biomatematyka, badania operacyjne, informatykabibliograficzna
MEDLINE Complete
medycynapełnotekstowa
MEDLINE
medycynabibliograficzna
Newspaper Source
wielodziedzinowapełnotekstowa
OECD iLibrary
Dostęp do bazy został zakończony

ekonomiapełnotekstowa
OpenDissertations
wielodziedzinowapełnotekstowa
PEDAGOG
pedagogika bibliograficzno-abstraktowa
Polska Bibliografia Lekarska
medycynabibliograficzna
ProQuest Central oraz ProQuest Dissertations & Theses A&I

wielodziedzinowapełnotekstowa
Protein Data Bank Archive (RCSB PDB)
nauki przyrodniczefaktograficzna
PSJD Polish Scientific Journals Database
nauki przyrodniczeabstraktowa
Psychology Database

psychologiapełnotekstowa
PubMedmedycynabibliograficzno-abstraktowa
PubMed Centralmedycynabibliograficzno-abstraktowa
PubMed Central Europemedycynabibliograficzno-abstraktowa
Reaxys z modułem Reaxys Medicinal Chemistry
chemia, medycynafaktograficzna
Regional Business News
biznespełnotekstowa
Royal Society of Chemistry:
- czasopisma   - bazy  

chemiapełnotekstowa
SAGE Journals Online

nauki humanistyczne i społecznepełnotekstowa
SAGE Research Methods
metody badawczepełnotekstowa
Science Citation Index Expanded SCI-Ex
Wybór indeksu w zakładce “More settings”

nauki ścisłeabstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań)
Science Direct (Elsevier Journals)

wielodziedzinowapełnotekstowa
Science Direct (Elsevier Journals)(dostęp przez ICM – Infona)
wielodziedzinowapełnotekstowa
Scopus
wielodziedzinowaabstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań)
SciVal (dodatek do Scopus)wielodziedzinowanarzędzie bibliometryczne
Social Science Citation Index
Wybór indeksu w zakładce “More settings”
nauki społeczneabstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań)
Springer
wielodziedzinowa - czasopisma i książkipełnotekstowa
Springer (dostęp przez ICM – Infona)
wielodziedzinowa - czasopisma i książkipełnotekstowa
Taylor & Francis Online – kolekcja SSH i Medical Library


medycyna, nauki społeczne i humanistycznepełnotekstowa
Teacher Reference Center
pedagogika, edukacjaabstraktowa
Tez-MeSH
medycynatezaurus
Web of Science
wielodziedzinowaabstraktowo-bibliometryczna
Wiley Online Library
wielodziedzinowa - czasopisma i książkipełnotekstowa